Jumat, 29 Oktober 2021
IR. LINDA INDRAYATI<br>NIP. 19631203 199103 2 001 
IR. LINDA INDRAYATI
NIP. 19631203 199103 2 001 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dr. MAULIA ARIES S, S.P, M.Sc<br>NIP. 19730416 199903 2 002  
Dr. MAULIA ARIES S, S.P, M.Sc
NIP. 19730416 199903 2 002  
Sub Koordinator Jasa Penelitian
NUR WAKHID. S.T.P., M.Sc<br>NIP. 19820224 201101 1 010 
NUR WAKHID. S.T.P., M.Sc
NIP. 19820224 201101 1 010 
Sub Koordinator Pelayanan Teknis

ADMINISTRASI

HAJI NOOR EDIANSYAH, A.Md<br>NIP.  19650505 199303 1 001
HAJI NOOR EDIANSYAH, A.Md
NIP.  19650505 199303 1 001
Bendahara Pengeluaran
EDY RAKHMAN<br>NIP. 19640505 199303 1 001
EDY RAKHMAN
NIP. 19640505 199303 1 001
Pengadministrasi Kepegawaian
FITRIANI<br>NIP. 19700104 199803 2 001
FITRIANI
NIP. 19700104 199803 2 001
Pengadministrasi Keuangan
RUSDI HERLAMBANG<br>NIP. 19670728 199303 1 001
RUSDI HERLAMBANG
NIP. 19670728 199303 1 001
Verifikator Keuangan
M. HATTA<br>NIP. 19650719 200604 1 005
M. HATTA
NIP. 19650719 200604 1 005
Pekarya Kebun
NORHAYANI<br>NIP. 19680302 200604 2 022
NORHAYANI
NIP. 19680302 200604 2 022
Pengadministrasi Keuangan
WAHYUDI<br>NIP. 19800701 200812 1 002
WAHYUDI
NIP. 19800701 200812 1 002
Pengadministrasi Keuangan
JUMANTO<br>NIP. 19640705 199803 1 001
JUMANTO
NIP. 19640705 199803 1 001
Pekarya Kebun
DANI<br>NIP. 19740305 200710 1 002
DANI
NIP. 19740305 200710 1 002
Satpam
SITI MURIYATI<br>NIP. 19650830 199903 2 001
SITI MURIYATI
NIP. 19650830 199903 2 001
Agendaris
RUSMALINAWATI<br>NIP. 19650224 200701 2 001
RUSMALINAWATI
NIP. 19650224 200701 2 001
Pengadministrasi Keuangan
MAHYUDIN<br>NIP. 19701226 200604 1 009
MAHYUDIN
NIP. 19701226 200604 1 009
Operator Telekomunikasi
SABERANSYAH<br>NIP. 19640210 199203 1 001
SABERANSYAH
NIP. 19640210 199203 1 001
Pekarya Kebun
SUKAMTO<br>NIP. 19661021 199303 1 001
SUKAMTO
NIP. 19661021 199303 1 001
Pekarya Kebun
SUBADRI<br>NIP. 19630914 200604 1 007
SUBADRI
NIP. 19630914 200604 1 007
Petugas SIMAK BMN
AKHMAD HUMAIDI<br>NIP. 19690705 200701 1 001
AKHMAD HUMAIDI
NIP. 19690705 200701 1 001
Pramu Publikasi
MURZANI, S.Sos<br>NIP. 19640710 198603 1 039
MURZANI, S.Sos
NIP. 19640710 198603 1 039
Petugas Perpustakaan
HANAFI<br>NIP. 19680503 199903 1 001
HANAFI
NIP. 19680503 199903 1 001
Pengadministrasi Kepegawaian
SUMARTI<br>NIP. 19670313 199103 2 001
SUMARTI
NIP. 19670313 199103 2 001
Sekretaris Pimpinan
WAKIYEM<br>NIP. 19670101 200701 2 001
WAKIYEM
NIP. 19670101 200701 2 001
Pekarya Tanaman
HERLIYANA YANTI, SP<br>NIP.  19781122 200212 2 001
HERLIYANA YANTI, SP
NIP.  19781122 200212 2 001
Pengadministrasi & Penyaji Data
ISPANDI<br>NIP. 19640808 199103 1 002
ISPANDI
NIP. 19640808 199103 1 002
Penyusun RKA
SURIATNO<br>NIP. 19691005 200701 1 001
SURIATNO
NIP. 19691005 200701 1 001
Pengadministrasi Kepegawaian
MARYONO<br>NIP. 19660419 199303 1 001
MARYONO
NIP. 19660419 199303 1 001
Koordinator Kebun Percobaan
JUMBERI<br>NIP. 19650303 199803 1 001
JUMBERI
NIP. 19650303 199803 1 001
Satpam
LATIF NURUL ISWAN INSYARI<br>NIP. 19711220 200701 1 001
LATIF NURUL ISWAN INSYARI
NIP. 19711220 200701 1 001
Pengadministrasi Kepegawaian
BEJO<br>NIP. 19680517 200710 1 001
BEJO
NIP. 19680517 200710 1 001
Pekarya Kebun
SURATMAN, SP<br>NIP. 19730605 200701 1 002
SURATMAN, SP
NIP. 19730605 200701 1 002
Petugas SAK
MUHAMMAD JABIR<br>NIP. 19640721 199403 1 001
MUHAMMAD JABIR
NIP. 19640721 199403 1 001
Koordinator Kebun Percobaan
PITER BAWOEL<br>NIP. 19651123 199103 1 001
PITER BAWOEL
NIP. 19651123 199103 1 001
Pengemudi
SUGIANTO<br>NIP. 19740502 200701 1 001
SUGIANTO
NIP. 19740502 200701 1 001
Petugas Perpustakaan
SADONO<br>NIP. 19661228 199403 1 002
SADONO
NIP. 19661228 199403 1 002
Pengadministrasi Keuangan
UDIN<br>NIP. 19740407 200812 1 002
UDIN
NIP. 19740407 200812 1 002
Satpam

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara
PO BOX 31, Banjarbaru 70712
Kalimantan Selatan

Telp/Fax : (0511) 4772534, 4773034
Whatsapp : 081251206759
Email : balittra@pertanian.go.id

KAN
Agro
Institusi Litbang